Sơ lược tiểu sử Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang

04/05/2021 10:38

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Nhóm phóng viên