Sơ lược tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy 44 tuổi của Nghệ An

18/10/2020 08:43

Ông Thái Thanh Quý, 44 tuổi, được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhóm phóng viên