Sơ lược tiểu sử Bí thư Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm

15/10/2020 08:48

Ông Chẩu Văn Lâm, 53 tuổi, tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhóm phóng viên