Sơ lược tiểu sử Bí thư và hai Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng

15/10/2020 16:24

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhóm phóng viên