Sơ lược tiểu sử tân Bí thư Hòa Bình Ngô Văn Tuấn cùng 2 Phó bí thư

03/10/2020 10:00

Ông Ngô Văn Tuấn, 49 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2015- 2020 được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhóm phóng viên