Sơ lược tiểu sử tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên

17/10/2020 22:43

Ông Nguyễn Văn Nên, 63 tuổi, được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020- 2025 với số phiếu tuyệt đối.

Nguyên Hằng,  Nguyễn Hoàng Anh,  Tường media