Sơ lược tiểu sử tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và 2 Phó bí thư

15/10/2020 09:01

Ông Dương Văn Thái, 50 tuổi, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhóm phóng viên