Thứ Hai, 20/01/2020 13:55:27 Hotline: 0901 514 799
Du khách đến Dachstein's Stairway trước tiên phải băng qua cây cầu kính cao nhất nước Áo, dài 100 m này.
Du khách đến Dachstein's Stairway trước tiên phải băng qua cây cầu kính cao nhất nước Áo, dài 100 m này.
Hàn Ly (Theo edition)