Thứ Hai, 20/01/2020 13:46:18 Hotline: 0901 514 799
Lối đi bằng thép và kính hình móng ngựa này kéo dài 21 mét trên bờ của Grand Canyon. Phi hành gia Apollo Buzz Aldrin là người đầu tiên bước lên cây cầu kính tốn 30 triệu USD để xây dựng này.
Lối đi bằng thép và kính hình móng ngựa này kéo dài 21 mét trên bờ của Grand Canyon. Phi hành gia Apollo Buzz Aldrin là người đầu tiên bước lên cây cầu kính tốn 30 triệu USD để xây dựng này.
Hàn Ly (Theo edition)