Sở Y tế xin tiền ngân sách để bệnh viện đa khoa Cà Mau... trả nợ

13/03/2019 19:53

Sở Y tế Cà Mau xin tiền ngân sách cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau ... trả nợ.

Sở Y tế xin tiền ngân sách để bệnh viện đa khoa Cà Mau... trả nợ 1
Sở Y tế tỉnh Cà Mau

Ngày 13/3, nguồn tin Báo Giao thông cho biết, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã có văn bản báo cáo về tình hình thu hồi tạm ứng ngân sách của đơn vị trực thuộc.

Theo đó, đối với khoản nợ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau trong hai năm (20162017) đơn vị có ứng từ ngân sách với số tiền hơn 4,2 t đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, đơn vị còn nhiều khó khăn. Hiện đơn vị còn các khoản thu trên 12 tỷ (trong đó, nợ tạm ứng cấp thu nhập tăng thêm, hỗ trợ L, Tết của các năm trước còn tồn đọng), theo kế hoạch phải thu hồi trong thời gian 5 năm.

Từ những khó khăn nêu trên, Sở Y tế đã có tờ trình Sở Tài chính xem xét cho bệnh viện được cấp kinh phí với số tiền hơn 4,2 t đồng để hoàn tạm ứng kinh phí.

G.M