Sớm ban hành trần giá sữa cho trẻ em

08/05/2014 13:11

Bộ Tài chính đã tổng hợp thông tin, số liệu mới nhất làm cơ sở để xác định giá bán tối đa sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, sẽ sớm ban hành quyết định công bố giá bán...

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế, (Bộ Tài chính) Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ Tài chính đã tổng hợp thông tin, số liệu mới nhất làm cơ sở để xác định giá bán tối đa sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, sẽ sớm ban hành quyết định công bố giá bán tối đa và thực hiện việc đăng ký giá đối với sản phẩm này.

sớm ban hành trần giá sữa cho trẻ em

Kết quả thanh tra cho thấy, doanh nghiệp sữa còn nhiều khả năng, dư địa để vừa tiết giảm chi phí, vừa duy trì lợi nhuận hợp lý để giảm giá. Do vậy, với biện pháp áp giá trần, ông Nghĩa nhận định, người tiêu dùng sẽ được bảo đảm giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi thấp hơn hiện nay.  

Bảo Nguyên