Sony mua lại cổ phần của Michael Jackson với giá 750 triệu USD

18/03/2016 07:21

Thỏa thuận dự kiến đem về cho di sản Michael Jackson 750 triệu USD.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Michael Jackson

Thỏa thuận trên sẽ hoàn tất vào ngày 31/3, tức 21 năm sau khi Michael Jackson và Sony liên doanh thành lập Công ty Âm nhạc xuất bản Sony/ATV Music.

Thỏa thuận dự kiến đem về cho di sản Michael Jackson 750 triệu USD. Một phần của 750 triệu USD sẽ dành để trả khoản nợ lớn 500 triệu USD Michael để lại khi đột ngột qua đời vào năm 2009. Sau khi trừ thuế và chi phí, số tiền còn lại sẽ được đưa vào quỹ dành cho 3 con của Michael. 

Hà Nguyễn