Sự cố xả khí ở Cà Mau: Môi trường đã trở lại bình thường

07/06/2018 21:24

Sở TN&MT tỉnh Cà Mau đã có thông báo về môi trường sau sự cố xả khí của Công ty Khí Cà Mau.

sự cố xả khí ở cà mau: môi trường đã trở lại bình thường

Lớp nhờn phủ trên lá chuối ở vườn nhà của người dân gần khu vực xả khí của Công ty Khí Cà Mau.

Liên quan đến sự cố xả khí của Công ty Khí Cà Mau, xảy ra vào ngày 7/5 vừa qua ở 2 ấp: Mũi Tràm và Mũi Tràm B (thuộc huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), gây ảnh hưởng đến 35 hộ dân sống gần khu vực, chiều 7/6, Sở TN&MT tỉnh Cà Mau cho biết, đã có thông báo về môi trường sau vụ việc nói trên.

Theo đó, ngày 8/5, Sở TN&MT tỉnh Cà Mau đã tiến hành lấy 3 mẫu nước mặt, 2 mẫu không khí xung quanh để phân tích, đánh giá ảnh hưởng của việc xả khí đến môi trường.

Kết quả cho thấy, thông số NH3 và H2S trong 2 mẫu không khí xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 06:2009/BTNMT) về chất lượng không khí xung quanh.

Riêng thông số dầu mỡ khoáng trong 3 mẫu nước mặt vượt Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 08-MT:2015/BTNMT) cột B1 về chất lượng nước mặt từ 3,8-53,6 lần. Điều đó, cho thấy việc xả khí có ảnh hưởng đến  môi trường nước mặt.

Đến ngày 24/5, Sở TN&MT tỉnh Cà Mau tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2, và tiến hành lấy 4 mẫu nước mặt, 3 mẫu không khí xung quanh, 1 mẫu nước mưa (lấy tại dụng cụ chứa nước mưa của người dân - PV) và 3 mẫu đất trong khu vực bị ảnh hưởng.

Kết quả lần này cho thấy, 4 mẫu nước mặt đều nằm trong giới hạn cho phép; tất cả thông số của 3 mẫu không khí xung quanh cũng đều nằm trong giới hạn cho phép; các thông số trong mẫu nước mưa đều nằm trong giới hạn cho phép.

Đáng nói là, thông số chất rắn hòa tan vượt 1,5 lần; thông số dầu mỡ khoáng 0,42mg/l xuất hiện trong nước mưa và 3 mẫu đất đều nằm trong giới hạn cho phép.

Từ kết quả phân tích nói trên, Sở TN&MT tỉnh Cà Mau nhận định, môi trường nước mặt đã trở lại bình thường, không còn ô nhiễm; người dân có thể lấy nước mặt để phục vụ sản xuất nông nghiệp, các hoạt động khác. Môi trường không khí cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong khu vực.

Đồng thời, người dân có thể sử dụng nước mưa phục vụ sinh hoạt. Tuy nhiên, cần làm vệ sinh lại mái nhà, vật dụng chứa nước để loại bỏ chất nhờn, nhằm đảm bảo an toàn.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng một tháng trước, nhiều người dân ở ấp Mũi Tràm, ấp Mũi Tràm B (thuộc xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) phát hiện không khí khu vực có mùi lạ, khó chịu.

Đồng thời, người dân còn phát hiện một lớp nhờn phủ trên lá cây trồng, rau màu, nhà cửa, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và nguồn nước.

Qua kiểm tra, khảo sát thực tế, cơ quan chức năng xác định sự cố nói trên là do Trạm tiếp bờ của Công ty Khí Cà Mau xả khí thải ra môi trường đã làm ảnh hưởng đến 35 hộ dận sống gần khu vực.

Gia Minh