Tiếp theo, Tổ công tác cho anh H. thổi vào thiết bị để có kết quả chính xác mức vi phạm, thì kết quả cho thấy, tài xế H. vi phạm nồng độ cồn mức 0.031 miligam/lít khí thở.
Tiếp theo, Tổ công tác cho anh H. thổi vào thiết bị để có kết quả chính xác mức vi phạm, thì kết quả cho thấy, tài xế H. vi phạm nồng độ cồn mức 0.031 miligam/lít khí thở.
Biển Ngọc,Phùng Đô