Đến lúc này, tài xế H. thể hiện thái độ không hợp tác, không ký vào phiếu đo nồng độ cồn, và yêu cầu một cán bộ Tổ công tác thổi nồng độ cồn để kiểm tra máy có đúng hay không.
Đến lúc này, tài xế H. thể hiện thái độ không hợp tác, không ký vào phiếu đo nồng độ cồn, và yêu cầu một cán bộ Tổ công tác thổi nồng độ cồn để kiểm tra máy có đúng hay không.
Biển Ngọc,Phùng Đô