Tạm dừng nhập khẩu chất tạo nạc trong chăn nuôi

02/12/2015 15:35

​Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) yêu cầu tạm dừng nhập khẩu các nguyên liệu Salbutamol và Clenbuterol.

tạm dừng nhập khẩu chất tạo nạc trong chăn nuôi
Cục Quản lý dược yêu cầu tạm dừng nhập khẩu các chất tạo nạc trong chăn nuôi

Đây là các nguyên liệu sản xuất thuốc đang bị sử dụng sai mục đích trong chăn nuôi (để tạo nạc). Cục Quản lý dược cũng yêu cầu các công ty chỉ được dùng các nguyên liệu Salbutamol và Clenbuterol đã nhập khẩu để sản xuất thuốc tại công ty hoặc bán cho các công ty khác có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phạm vi sản xuất thuốc hoặc phạm vi bán buôn nguyên liệu làm thuốc còn hiệu lực theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về dược.

Các công ty phải cung cấp thông tin liên quan đến hai nguyên liệu trên khi các cơ quan chức năng yêu cầu. Được biết, công văn có hiệu lực từ ngày 20/11 và sẽ được áp dụng cho tới khi có thông báo mới. 

C.Sơn