Tạm ứng 22,5 tỷ đồng GPMB Dự án thành phần 1 mở rộng QL1

27/02/2014 20:35

Ngày 27/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Quyết định số 662/QĐ-UBND về việc Tạm ứng kinh phí cho các địa phương để thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án thành phần 1 mở rộng QL1.

Ngày 27/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đã ký Quyết định số 662/QĐ-UBND về việc Tạm ứng kinh phí cho các địa phương để thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án thành phần 1 mở rộng QL1 đoạn Km 947 – Km 987, tỉnh Quảng Nam.

tạm ứng 22,5 tỷ đồng gpmb dự án thành phần 1 mở rộng ql1
Dự án mở rộng QL1 đoạn qua huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tạm ứng kinh phí cho UBND các huyện, với tổng số tiền 22,5 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh, để thực hiện công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư của dự án thành phần 1 mở rộng QL1, đoạn Km 947 – Km 987 qua tỉnh Quảng Nam theo hình thức hợp đồng BOT. Cụ thể, UBND tỉnh tạm ứng kinh phí cho huyện Duy Xuyên 5 tỷ đồng, UBND huyện Quế Sơn 3 tỷ đồng, UBND huyện Thăng Bình 10 tỷ đồng, UBND huyện Phú Ninh 4,5 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định; lập thủ tục hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh khi được bố trí nguồn theo quy định.

Sở GTVT có trách nhiệm làm việc với Ban QLDA 5 – Bộ GTVT để đề nghị bố trí kinh phí hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh theo quy định. Sở Tài chính phối hợp với Sở GTVT, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi nguồn kinh phí Trung ương phân bổ cho công tác GPMB của dự án để lập thủ tục hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh theo quy định.

Duy Lợi