Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp là ai?

20/10/2020 10:33

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã công bố kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp là ai? 1
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Chủ Nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Sau 3 ngày làm việc, sáng 20/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã công bố kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, Ban chấp hành khóa mới gồm 51 đồng chí, Ban thường vụ 13 đồng chí. Ông Lê Quốc Phong (42 tuổi, quê quán Hà Nội) được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ông Phong có trình độ thạc sĩ sinh học, lý luận chính trị cao cấp.

Từ tháng 9/1993 đến tháng 9/1995, ông Lê Quốc Phong là Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM.

Từ tháng 3/1997 đến tháng 11/1999, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (TP.HCM), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên TP.HCM.

Từ tháng 11/2002 đến tháng 12/2004, ông Lê Quốc Phong làm Bí thư Đoàn trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (TP.HCM), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội sinh viên TP.HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP.HCM.

Từ tháng 1/2005 đến tháng 9/2007, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM, Phó trưởng ban Đại học chuyên nghiệp Thành đoàn, Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM.

Từ tháng 9/2007 đến tháng 4/2009, ông Lê Quốc Phong là Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

Tháng 2/2009, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp là ai? 2
Ông Lê Quốc Phong đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Từ tháng 4/2009 đến năm 2012, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn TP.HCM; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM.

Năm 2013, ông Lê Quốc Phong là ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII; Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM.

Tháng 12/2013, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 4 khóa X bầu ông Lê Quốc Phong làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X.

Tháng 12/2013, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Tháng 1/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 21/4/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tái đắc cử vào tháng 12/2017.

Năm 2018, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII. Đến tháng 8/2020, ông Lê Quốc Phong tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Đại hội bầu ông Phan Văn Thắng (Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh) và ông Phạm Thiện Nghĩa (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) giữ chức vụ phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Thi giữ chức Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Buổi chiều, đại hội tiếp tục phiên bế mạc và thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hải Đường