Tân Chủ tịch ngân hàng Vietinbank là ai?

08/09/2021 06:15

Hội đồng quản trị VietinBank vừa bầu nhân sự đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng này.

Vietinbank ngày 7/9 cho biết, Hội đồng quản trị ngân hàng đã ban hành ba nghị quyết liên quan tới nhân sự cấp cao.

Cụ thể, Hội đồng quản trị ngân hàng này đã bầu ông Trần Minh Bình, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vietinbank giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 7/9/2021.

tân chủ tịch ngân hàng vietinbank là ai?

Ông Nguyễn Long Hải (bên phải), Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao quyết định cho ông Trần Minh Bình, tân Chủ tịch VietinBank. Ảnh: VNP

Ông Trần Minh Bình sinh ngày 7/12/1974 tại Quảng Bình. Ông Bình có bằng Cử nhân, chuyên ngành kế toán, Học viện Ngân hàng; Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân - Đại học ULB (Bỉ); Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Bình đã có hơn 22 năm công tác tại VietinBank, trong đó có 17 năm đảm nhận vị trí cán bộ quản lý nghiệp vụ quan trọng từ trụ sở chính đến chi nhánh và 8 năm đảm nhận vị trí lãnh đạo cấp cao tại VietinBank.

Công tác tại Vietinbank từ năm 1999, ông Trần Minh Bình từng trải qua các mảng nghiệp vụ kinh doanh trọng yếu của ngân hàng.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị cũng quyết định thôi giao phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank đối với ông Trần Văn Tần, thành viên Hội đồng quản trị VietinBank, cũng là người đại diện vốn 30% phần vốn nhà nước tại đây, kể từ ngày 7/9/2021.

Hội đồng quản trị cũng giao nhiệm vụ phụ trách Ban Điều hành đối với ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng giám đốc VietinBank kể từ ngày 7/9/2021 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

tân chủ tịch ngân hàng vietinbank là ai?

Ông Nguyễn Hoàng Dũng (phải) trong một lần trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Vietinbank

Ông Nguyễn Hoàng Dũng sinh năm 1962 tại Cà Mau, là thạc sỹ chuyên ngành kinh tế, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ông Nguyễn Hoàng Dũng công tác trong ngành ngân hàng từ tháng 3/1985 và bắt đầu làm việc tại VietinBank từ tháng 10/1988. Ông Dũng cũng đã trải qua nhiều vị trí quản lý, lãnh đạo từ chi nhánh đến trụ sở chính VietinBank.

Ông Nguyễn Hoàng Dũng là Phó Tổng giám đốc VietinBank 2 nhiệm kỳ.

C.Sơn