Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận là ai?

18/01/2021 17:35

Ông Lê Tuấn Phong - Phó chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận là ai? 1

Ông Lê Tuấn Phong là tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Chiều 18/1, tại kỳ họp chuyên đề (lần 8) HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Lê Tuấn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021-2016, với 50/51 phiếu tán thành.

Tại kỳ họp các đại biểu cũng bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông Nguyễn Hữu Thông - Giám đốc Sở Tư pháp, Nguyễn Tấn Lê - Giám đốc Sở GTVT.

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh khoá X đối với ông Hồ Trung Phước để nghỉ hưu.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Hai (không đủ thời gian tái cử theo quy định).

Ông Lê Tuấn Phong, (46 tuổi, quê ở huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), có trình độ chuyên môn thạc sĩ kỹ thuật xây dựng, kỹ sư xây dựng cầu đường. Ông Phong từng là Phó chủ tịch UBND TP Phan Thiết. Sau đó, ông giữ chức Phó giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 11/2018, ông Phong được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 5/1, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV đã bầu ông giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 13/1, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử.

Vĩnh Phú