Bí thư Đông Hà làm Chủ tịch, Giám đốc Sở GTVT làm Phó chủ tịch Quảng Trị

09/06/2020 10:27

Bí thư Thành ủy Đông Hà vừa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; Giám đốc Sở GTVT giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà trở thành tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Sáng 9/6, tại kỳ họp thứ 15 (bất thường), HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành thảo luận kiện toàn công tác nhân sự và xem xét thông qua một số nội dung quan trọng do UBND tỉnh trình; bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị đã trình bày Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Trị giới thiệu ông Võ Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, đại biểu HĐND tỉnh khóa VII ứng cử chức danh Chủ tịch UBND khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với số phiếu 43/48 phiếu đồng ý, đạt 89,5%, ông Võ Văn Hưng chính thức trở thành tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Võ Văn Hưng sinh năm 1972, quê quán xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; có trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Lâm nghiệp. Trước đó, ông Võ Văn Hưng từng là Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị; Bí thư Thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 8/6/2020, tại Hội nghị lần thứ 30, khóa XVI, Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Ông Lê Đức Tiến, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Ảnh tư liệu. Trong ảnh: Ông Lê Đức Tiến nhận quyết định giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT Quảng Trị, tháng 6/2016

Cũng tại kỳ họp sáng 9/6, HĐND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quân Chính, đã nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời, HĐND tỉnh Quảng Trị đã giới thiệu để bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Lê Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị.

Với số phiếu 47/48 phiếu, đạt 97,9%, ông Lê Đức Tiến chính thức trở thành tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Lê Đức Tiến sinh năm 1974, quê quán xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, ngày 1/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Đức Tiến (Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Sở GTVT Quảng Trị) giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT Quảng Trị, thay người tiền nhiệm là ông Hoàng Quang Vinh nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Lê Đức Tiến trước khi được tín nhiệm và được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT Quảng Trị là Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Sở GTVT Quảng Trị...

Duy Lợi - Đông Hiền