Nhà hát Dubai: Đây là sân khấu biểu diễn các vở ba lê nổi tiếng và nhiều thể loại nhạc khác.
Nhà hát Dubai: Đây là sân khấu biểu diễn các vở ba lê nổi tiếng và nhiều thể loại nhạc khác.
Theo Huy Phong (theo Starinsider)