Chính vì vậy các y bác sỹ tại đây luôn luôn khẩn trương thực hiện các biện pháp lấy mẫu nhanh và an toàn nhất.
Chính vì vậy các y bác sỹ tại đây luôn luôn khẩn trương thực hiện các biện pháp lấy mẫu nhanh và an toàn nhất.
Phùng Đô