TAND Tối cao nói gì về việc "Thủ tướng bác đề xuất bán 3 cơ sở “đất vàng”?

04/09/2020 19:03

Không bán 3 cơ sở nhà đất là do TAND tối cao đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý; không phải là Thủ tướng “bác” đề xuất của TAND tối cao.

TAND Tối cao nói gì về việc
Cơ sở nhà đất của TAND tối cao tại số 2A Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Ngày 4/9, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao có thông tin chính thức xung quanh việc không bán 3 cơ sở “đất vàng” ở Hà Nội.

Người phát ngôn TAND tối cao cho biết, thời gian qua một số cơ quan báo chí phản ánh thông tin xung quanh đề xuất bán đấu giá tài sản dôi dư. Theo đó, các báo có đăng bài với nội dung Thủ tướng Chính phủ "bác" đề xuất bán 3 cơ sở đất vàng của TAND tối cao ở Hà Nội; Thủ tướng yêu cầu không bán trụ sở cũ TAND tối cao để lấy tiền xây trụ sở mới...

TAND tối cao lý giải: Tại Công văn số 369/TANDTC-KHTC ngày 16/12/2019 của Chánh án TAND tối cao gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị: “Việc bán đấu giá một số tài sản dôi dư nhất là cơ sở 262 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội với giá thấp sẽ gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước, nên đề nghị bàn giao cho Chính phủ quản lý, sử dụng hoặc bố trí cho cơ quan nhà nước khác có nhu cầu”.

Tại Báo cáo số 126/TANDTC-KHTC ngày 26/5/2020 của TAND tối cao gửi Thủ tướng Chính phủ về “phương án xử lý các cơ sở nhà đất của TAND tối cao tại TP Hà Nội…”, TAND tối cao đề xuất với Thủ tướng Chính phủ bàn giao 3 cơ sở nhà đất tại 262 Đội Cấn, quận Ba Đình, số 2 Văn Phú, số 2A Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội cho Chính phủ quản lý, sử dụng hoặc bố trí cho cơ quan nhà nước có nhu cầu.

Tại Công văn số 6338/VPCP-CN ngày 04/8/2020 của Văn phòng Chính phủ gửi TAND tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc như sau: “Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 7598/BTC-QLCS ngày 23/6/2020 và đề nghị của TAND tối cao không bán các cơ sở nhà đất tại: số 262 Đội Cấn, quận Ba Đình, số 2 Văn Phú, số 2A Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội… TAND tối cao thực hiện sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất và đề xuất phương án phù hợp theo quy định, gửi Bộ Tài chính; Bộ Tài chính thẩm định và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 3 cơ sở nhà, đất này theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, việc không bán 3 cơ sở nhà đất nêu trên do TAND tối cao đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý; không phải là Thủ tướng “bác” đề xuất của TAND tối cao như một số bài báo đã nêu.

Việt Hòa