Tăng cường đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng giao thông

12/01/2016 20:46

Sau 4 năm triển khai Nghị quyết 13, ngành GTVT đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, vượt các mục tiêu phát triển.

Tăng cường đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng giao thông 1
Theo đánh giá của Chính phủ, sau 4 năm triển khai Nghị quyết số 13, ngành GTVT đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; tổng kết công tác đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên; tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 của Bộ GTVT.

Thông báo kết luận nêu rõ, Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã đề ra mục tiêu trọng tâm về phát triển các công trình kết cấu hạ tầng, trong đó kết cấu hạ tầng GTVT có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững. Sau 4 năm triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngành GTVT đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, về cơ bản đã hoàn thành vượt các mục tiêu phát triển. Đặc biệt là việc hoàn thành các dự án mở rộng Quốc lộ 1đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên sớm hơn từ 12 tháng đến 18 tháng so với kế hoạch có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của các khu vực có Dự án đi qua và của cả nước.

Các thành tựu nêu trên của ngành GTVT trong năm 2015 nói riêng và trong giai đoạn 2011 - 2015 nói chung là nền tảng quan trọng để ngành giao thông vận tải tiếp tục phát huy, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2016 - 2020.

Rà soát quy hoạch các lĩnh vực ngành GTVT

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật nhằm đáp ứng tốt yêu cầu hội nhập quốc tế, huy động nhiều hơn các nguồn lực từ các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhằm đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư. Đồng thời tiếp tục rà soát, cập nhật chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trong tất cả các lĩnh vực ngành giao thông vận tải; rà soát, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...

Tăng cường đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng giao thông 2
Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên hoàn thành trước kế hoạch 18 tháng có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển kinh tế, xã hội

Bên cạnh đó tiếp tục tăng cường đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các dự án kết cấu hạ tầng giao thông lớn, có tính lan tỏa, làm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội như các dự án đường cao tốc, cảng biển, cảng hàng không...

Chú trọng vận tải đa phương thức

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu quả của các phương thức vận tải, chú trọng vận tải đa phương thức, nhằm giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Bộ GTVT tập trung chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông. Đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tối đa số vụ, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông. Đặc biệt, vấn đề an ninh an toàn hàng không phải được kiểm soát nghiêm ngặt.

Cùng với đó cần sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA; tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư hạ tầng giao thông, vận tải. Trên cơ sở các chính sách hiện hành, các địa phương chủ động nghiên cứu phương án đầu tư các công trình hạ tầng trên địa bàn, kể cả các công trình có tổng mức đầu tư nhỏ, xây dựng cơ chế cho từng dự án để kêu gọi các nhà đầu tư.

Hoài Thu