Tăng mức thuế suất thuế tài nguyên từ 1/7

29/01/2016 15:17

Theo biểu thuế suất mới đối với thuế tài nguyên, thuế suất đối với nhóm khoáng sản kim loại tăng từ 2-5%.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Thuế tài nguyên tăng mạnh kể từ 1/7/2016

Cụ thể, mức thuế suất đối với sắt tăng từ 12% lên 14%, măng-gan từ 11% lên 14%, ti-tan từ 16% lên 18%, vàng tăng từ 15% lên 17%, đất hiếm từ 15% lên 18%, bạch kim, bạc, thiếc tăng từ 10% lên 12%, vôn-phờ-ram, ăng-ti-moan tăng từ 18% lên 20%, chì, kẽm tăng từ 10% lên 15%, đồng tăng từ 13% lên 15%, khoáng sản kim loại khác (cô-ban, mô-lip-đen, thủy ngân, manhê, vanadi…) tăng từ 10% lên 15%. Hai nhóm nhôm, bô-xít và niken được giữ nguyên mức 12% và 10%.

Ngoài quy định thuế suất đối với nhóm kim loại khoáng sản nói trên, Nghị quyết cũng quy định mức thuế suất tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại; sản phẩm của rừng tự nhiên; hải sản tự nhiên; nước thiên nhiên; yến sào thiên nhiên và một số tài nguyên khác; dầu thô và khí thiên nhiên, khí than.

Được biết, biểu thuế trên được thực hiện từ 1/7. 

C.Sơn