Tăng tốc GPMB dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua Quảng Trị

07/12/2022 12:51

GPMB dự án Vạn Ninh - Cam Lộ qua Quảng Trị chậm tiến độ, tỉnh yêu cầu tăng nhân lực đẩy nhanh tiến độ áp giá, công khai phương án bồi thường...

Ngày 7/12, Ban Chỉ đạo GPMB dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến vừa chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành, địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án đoạn qua địa bàn.

Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị có chiều dài 32,53km, đi qua địa bàn các huyện Vĩnh Linh 14,25km, Gio Linh 11,9km, Cam Lộ 6,38km.

Tăng tốc GPMB dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua Quảng Trị 1

Công tác GPMB dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị còn chậm so với kế hoạch, đến nay đã công khai phương án bồi thường, hỗ trợ được 22,3km, bàn giao mặt bằng 4,9km...

Theo báo cáo của các địa phương, đoạn qua Quảng Trị đến nay đã công khai phương án bồi thường, hỗ trợ được 22,3km, đạt 68,5% (Vĩnh Linh 8,5/14,25km, Gio Linh 8,7/11,9km, Cam Lộ 5,1/6,38km).

Công tác bàn giao mặt bằng đoạn qua tỉnh Quảng Trị cũng còn chậm so với kế hoạch.

Cụ thể, đoạn qua tỉnh Quảng Trị hiện nay mới hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng 4,9/32,53km, đạt 15,1% (Vĩnh Linh 1,5km, đạt 10,5%; Gio Linh 3,4km, đạt 28,6%). Đã thực hiện chi trả 14,4/282 tỷ đồng, đạt 5,1%, gồm Gio Linh 8,5 tỷ đồng và Vĩnh Linh 5,9 tỷ đồng.

Dự kiến, đến ngày 31/12, dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị bàn giao mặt bằng khoảng 21,7km đạt 66,7%; kinh phí giải ngân 127,1/194 tỷ đồng, đạt 65,5%.

Trong đó, huyện Vĩnh Linh bàn giao mặt bằng khoảng 8,5km, đạt 60%; kinh phí giải ngân 54,5/70 tỷ đồng, đạt 77,8%. Huyện Gio Linh bàn giao mặt bằng khoảng 8,7km, đạt 73,1%; kinh phí giải ngân 36,1/53 tỷ đồng, đạt 68,1%. Huyện Cam Lộ bàn giao mặt bằng khoảng 4,5km đạt 70,5%; kinh phí giải ngân 36,5/68 tỷ đồng, đạt 53,7%.

Tại cuộc họp, trên cơ sở báo cáo tiến độ công tác GPMB của 3 địa phương, ý kiến của Ban Chỉ đạo GPMB 3 huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo GPMB dự án thành phần Vạn Ninh - Cam Lộ của tỉnh về những khó khăn, vướng mắc cũng như nguyên nhân khách quan, chủ quan trong việc chậm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải phát huy thành tích đạt được từ công tác GPMB dự án Cam Lộ - La Sơn. Đặc biệt, phải xem công tác GPMB dự án Vạn Ninh - Cam Lộ là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022, cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao nhất.

Tăng tốc GPMB dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua Quảng Trị 2

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương, đơn vị quyết tâm phấn đấu đến 15/12 hoàn thành 75% khối lượng GPMB và đến quý II/2023 hoàn thành toàn tuyến theo kế hoạch

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu UBND các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ tập trung tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ áp giá, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, ưu tiên các khu vực thuận lợi như qua đất trồng cây cao su, hoa màu, đất nông nghiệp... Đồng thời, cả hệ thống chính trị nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, thống nhất phương án và bàn giao mặt bằng.

Đáng chú ý, theo UBND huyện Cam Lộ, đoạn qua địa bàn xã Cam Tuyền, một số hộ gia đình, cá nhân đã chặt hạ cây cối, bàn giao mặt bằng trước để được thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, các Sở ngành, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn; tăng cường nhân lực để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan, quyết tâm phấn đấu đến ngày 15/12 hoàn thành 75% khối lượng GPMB và đến quý II/2023 hoàn thành toàn tuyến theo kế hoạch Chính phủ đã đề ra.

Quá trình áp giá bồi thường, hỗ trợ thật chính xác, khách quan, không để quyền lợi người dân bị thiệt thòi nhưng phải đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phân công trách nhiệm cho 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách 3 địa bàn để tăng cường đốc thúc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB dự án.

Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 có tổng chiều dài 65,7km.

Trong đó, đoạn qua tỉnh Quảng Trị có chiều dài 32,53km, đi qua địa bàn các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ. Tổng số hộ bị ảnh hưởng phải tái định cư khoảng 477 hộ và 15 công trình công cộng bị ảnh hưởng cần phải di dời tái định cư. Dự kiến có 11 vị trí xây dựng khu tái định cư, diện tích khoảng 43,109 ha.

Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản thống nhất quy mô xây dựng khu tái định cư...

Duy Lợi