Tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia ứng cử vào cơ quan dân cử

05/02/2015 15:03

Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam mong muốn tăng tỷ lệ phụ nữ trúng cử.

tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia ứng cử vào cơ quan dân cử
Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu tại hội nghị.

 Chiều 4/2, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị thường kỳ, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác bình đẳng giới, theo chương trình công tác năm 2015, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam sẽ tập trung phối hợp liên ngành thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; triển khai các hoạt động nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia ứng cử, trúng cử vào các cơ quan dân cử nhiệm kỳ 2016-2021; tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường công tác kiểm tra của Ủy ban Quốc gia, các thành viên và ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp. 

Ủy ban Quốc gia cũng xây dựng kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở một số bộ, ngành, tỉnh, thành phố; đôn đốc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để nghiên cứu đề xuất giải pháp.

Theo đó, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức 10 đoàn công tác đi kiểm tra tại 20 đơn vị, địa phương (8 bộ, ngành, 12 tỉnh, thành phố) trong thời gian từ tháng hai đến tháng 11/2015. 

Năm 2014, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. Công tác phối hợp liên ngành triển khai thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được quan tâm. Công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức vì bình đẳng giới được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng…

Tuy nhiên, việc triển khai công tác kiểm tra vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác phối hợp liên ngành chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức; việc thống kê số liệu tách biệt giới chưa được triển khai đồng bộ, thống nhất ở các địa phương, đơn vị.

Lưu Huế