Tập đoàn CIENCO4 chuyển nhượng khu đất hơn 3.100m2 ở Nghệ An

21/09/2021 17:08

Tập đoàn CIENCO4 thông báo chuyển nhượng khu đất thương mại tại dự án khu đô thị Long Sơn 4, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Tập đoàn CIENCO4 thông báo về việc chuyển nhượng khu đất thương mại dịch vụ, tổng hợp dự án khu đô thị Long Sơn 4, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Tập đoàn CIENCO4 chuyển nhượng khu đất hơn 3.100m2 ở Nghệ An 1

Phối cảnh khu đô thị Long Sơn 4

Ngày 09/9/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Long Sơn 4, tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa tại Quyết định số 3296/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ An, với nội dung chính như sau:

Bên chuyển nhượng dự án:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4;

Địa chỉ: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp số: 2900324850; Đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 11 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 27 tháng 04 năm 2017;

Bên nhận chuyển nhượng dự án:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng số 9 Nghệ An;

Địa chỉ: Xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2900598795 do phòng đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, đăng ký lần đầu ngày 9/7/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 28/2/2020.

Quy mô phần dự án chuyển nhượng:

Quy mô đầu tư xây dựng: theo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng của UBND tỉnh Nghệ An số 4084/QĐ-UBND ngày 06/09/2017;

Quy mô của phần dự án chuyển nhượng: Tổng diện tích phần dự án chuyển nhượng theo quyết định cho thuê đất là 3.133,1 m2 (Ba nghìn một trăm ba mươi ba phẩy một mét vuông) được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê đất theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 19/02/2019.

Tổng mức đầu tư dự án: 50.625.000.000 VNĐ. (Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 2818612614 cấp chứng nhận lần đầu ngày 09/4/2018 và chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 15/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An).

Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại + vốn huy động hợp pháp khác.

Tiến độ thực hiện dự án (theo Quyết định số số 1091/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh): Khởi công và đầu tư xây dựng xong dự án đưa vào sử dụng trong thời hạn tối đa 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất.

Tập đoàn Cienco4 xin trân trọng thông báo!

Hồng Phương