Tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND cho 200 phóng viên

29/03/2021 18:22

Công tác thông tin báo chí góp phần để nhân dân tích cực ủng hộ, nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại hội nghị

Sáng 29/3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho gần 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm giới thiệu các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật về công tác bầu cử; tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, HĐND các cấp; giới thiệu thành tựu của Quốc hội khóa XIV, vai trò, nhiệm vụ của Quốc hội khóa XV; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi, trách nhiệm của cử tri.

Đồng thời, giới thiệu các nội dung liên quan đến việc tham gia tích cực của người dân vào công tác bầu cử; thông tin về công tác đối ngoại, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết: Tại kỳ họp Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa qua, lãnh đạo trung ương đánh giá rất cao những đóng góp của các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nổi bật, các cơ quan báo chí đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, hướng dẫn của Bộ TT&TT.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Dịp này, hội nghị đã nghe TS Nguyễn Hải Long - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội thông tin những nét chính về công tác tuyên truyền bầu cử, thể hiện trách nhiệm người làm báo, tuyên truyền về công tác bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trình bày định hướng về công tác thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử thời gian tới, TS Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, công tác tuyên truyền cần bảo đảm chính xác, bám sát chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, bộ, ngành, địa phương, đơn vị và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Việt Hòa