TEDI hướng tới sứ mệnh khởi tạo giá trị bền vững

27/12/2017 15:21

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông ghi nhận và đánh giá cao những thành quả đạt được của TEDI trong 55 năm qua.

Đình Quang