Tên trộm thản nhiên bẻ khóa Air Blade giữa phố đông người

06:55, 13/02/2015

Lợi dụng phụ huynh để xe bên ngoài vào trường đón con, tên trộm đã lén tới bẻ khóa, trộm xe.

H.N