Những ngày Tết đến, Xuân về, Trong khi mọi người dân được ấm êm bên gia đình thì các y, bác sĩ vẫn đang trong "trận chiến" lặng thầm mà rất khốc liệt, hiểm nguy để dành lại sự sống cho những "F0.
Những ngày Tết đến, Xuân về, Trong khi mọi người dân được ấm êm bên gia đình thì các y, bác sĩ vẫn đang trong "trận chiến" lặng thầm mà rất khốc liệt, hiểm nguy để dành lại sự sống cho những "F0.
Quang Minh