Thẩm định điều chỉnh mức đầu tư 2 dự án đường sắt đô thị

09/04/2018 06:26

Thông báo nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ GTVT rà soát, thẩm định kỹ việc điều chỉnh tổng mức đầu tư...

thẩm định điều chỉnh mức đầu tư 2 dự án đường sắt đô thị

Dự án đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc triển khai Dự án đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Thông báo nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ GTVT rà soát, thẩm định kỹ việc điều chỉnh tổng mức đầu tư; Bộ KH&ĐT chuẩn bị dự thảo Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư hai dự án nêu trên.

Để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT hoàn thiện Báo cáo thẩm định trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ liên quan, gửi Bộ KH&ĐT trước ngày 7/4. Bộ GTVT chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định các nội dung liên quan đến kinh tế kỹ thuật và tổng mức đầu tư điều chỉnh. Đồng thời, gửi Bộ KH&ĐT các hồ sơ liên quan đến báo cáo Quốc hội trước đây.

UBND TP.HCM gửi Bộ KH&ĐT toàn bộ tài liệu liên quan đến hai dự án nêu trên trước ngày 7/4.

Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan và UBND TP HCM xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội; thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4. Khi báo cáo trước Quốc hội, UBND TP.HCM và các Bộ có trách nhiệm giải trình các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền.

L.C