“Thần tốc” thi công ga quốc tế Sân bay Đà Nẵng

13/06/2016 13:07

Nhà ga quốc tế tại Sân bay Đà Nẵng đang hối hả vượt nhiều mốc tiến độ, hoàn thành trước 30/4/2017.

Xuân Huy