Tháng 2 thông qua nghị quyết xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu

20/01/2017 13:13

Dự kiến Thường vụ Quốc hội sẽ bàn, thông qua nghị quyết về kỷ luật cán bộ nghỉ hưu vào phiên họp thứ 7.

tháng 2 thông qua nghị quyết xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, dự kiến phiên họp thứ 7 của Uỷ ban TVQH sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức về hưu

Sáng 20/1, sau 2 lần bị lùi lại, quy chế xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu chính thức được Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thảo luận. Tuy nhiên, nội dung này được họp kín, báo chí không được tham dự.

Sau phiên họp kín, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 6 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, phiên họp lần này “chưa trọn vẹn” vì có tới 2 nội dung được đưa vào chương trình dự kiến vẫn chưa được hoàn thiện, đó là nội dung Cho ý kiến về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu.

Nội dung Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Chính phủ chưa chuẩn bị kịp nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định rút khỏi chương trình của phiên họp thứ 6.

Về dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu, các đại biểu đã bàn và cho ý kiến, tuy nhiên chưa thể thống nhất và thông qua.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Uỷ ban Pháp luật phối hợp với Chính phủ và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trên, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp thứ 7, dự kiến diễn ra vào tháng sau.

Cũng tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 8 dự án luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Uỷ ban chủ trì thẩm tra các dự án luật này phối hợp chặt chẽ ban soạn thảo và các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh một bước báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý, xin ý kiến các đoàn ĐBQH.

Xem thêm Video:

H.Vũ