Tháng 4, tổng rà soát chính sách người có công

26/02/2014 06:34

Trong tháng 3/2014, Bộ LĐ, TB&XH phối hợp với Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ triển khai tập huấn toàn quốc về tổng rà soát chính sách người có công.

Trong tháng 3/2014, Bộ LĐ, TB&XH phối hợp với Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ triển khai tập huấn toàn quốc về tổng rà soát chính sách người có công.
 

tháng 4, tổng rà soát chính sách người có công


Tới tháng 4/2014, mỗi tỉnh, thành phố chọn một xã, một huyện để triển khai thí điểm và thực hiện tổng rà soát các xã, phường, thị trấn còn lại. Từ tháng 8/2014 - 4/2015 trên cơ sở báo cáo của Sở LĐ, TB&XH địa phương, Bộ LĐ, TB&XH triển khai thực hiện đối với người cần áp dụng. 7 đối tượng sẽ thực hiện rà soát trong đợt này, gồm: Liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người có công giúp đỡ Cách mạng; cựu Thanh niên xung phong.

V.A