Thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại do sự cố môi trường biển

02/07/2016 20:27

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại do sự cố môi trường biển 1

Tỉnh Thừa Thiên - Huế thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại do sự cố môi trường biển

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế được ban hành sau khi Chính phủ công bố nguyên nhân gây ra tình trạng thủy hải sản chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung trong thời gian vừa qua. 

Hội đồng được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Quyết định thành lập, gồm 16 thành viên có nhiệm vụ xây dựng đề cương, kế hoạch, phân công nhiệm vụ, thành lập tổ giúp việc, chỉ đạo thành lập các hội đồng đánh giá thiệt hại cấp huyện. Đánh giá chính xác giá trị thiệt hại sau sự cố môi trường trên tất cả các lĩnh vực bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất. Đề xuất giải pháp tổng thể để khôi phục sự cố và ổn định sản xuất phù hợp với quy định và thực tế ở các địa phương, các lĩnh vực; tổng hợp tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương.

Thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại do sự cố môi trường biển 2

Sự cố môi trường biển do Formosa gây ra hiện tượng cá chết bất thường đã gây thiệt hại nặng nề đối với ngư dân các tỉnh miền Trung

 Hội đồng có thẩm quyền yêu cầu, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các Sở, ngành liên quan, Hội đồng đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường của các huyện, thị xã triển khai thực hiện đánh giá thiệt hại đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, minh bạch theo đúng quy định của nhà nước. 

Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ. Thành viên hội đồng này có quyền điều động cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình để thực hiện nhiệm vụ. 

Hội đồng đánh giá thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh có 16 thành viên, do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch. Phó Chủ tịch Hội đồng gồm các ông: Huỳnh Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Tài chính; Hồ Sỹ Nguyên, Giám đốc Sở NN&PTNT và mời ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại do sự cố môi trường biển 3

Hiện tượng cá chết bất thường đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân ven biển miền Trung. Sự cố môi trường biển cũng khiến dịch vụ du lịch biển... "điêu đứng"

Thành viên hội đồng là đại diện lãnh đạo các Sở: KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT, LĐTB&XH, Du lịch, Công Thương, Tài chính, Cục Thống kê và Văn phòng UBND tỉnh, cùng Chủ tịch UBND các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và Chủ tịch UBND TX. Hương Trà.

Duy Lợi