Thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài của PBB

26/03/2015 20:37

Ngân hàng liên doanh VID Public sẽ thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam của PBB.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 1721/NHNN-TTGSNH chấp thuận nguyên tắc thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài của Ngân hàng Public Bank Berhad (PBB) tại Việt Nam.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận về nguyên tắc việc PBB được nhận toàn bộ phần vốn góp của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Ngân hàng liên doanh VID Public và tiến hành các thủ tục để chuyển đổi ngân hàng này thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam của PBB.

Ngân hàng liên doanh VID Public và PBB phải đáp ứng đầy đủ điều kiện và hồ sơ để được chuyển đổi Ngân hàng liên doanh VID Public thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam của PBB.

Trường hợp PBB không đáp ứng các điều kiện và hồ sơ theo yêu cầu, Ngân hàng Nhà nước sẽ thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng liên doanh VID Public theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Việt Dũng