Thanh tra Bộ GTVT kiến nghị xử lý gần 3.800 tỷ đồng

23/12/2016 21:00

Qua các kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ GTVT kiến nghị xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân có liên quan.

thanh tra bộ gtvt kiến nghị xử lý gần 3.800 tỷ đồng

Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đánh giá cao kết quả đạt được của Thanh tra Bộ GTVT

Chiều nay (23/12), Thanh tra Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Theo báo cáo, năm 2016, Thanh tra Bộ GTVT đã hoàn thành 31 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 22 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đạt 100% kế hoạch.

Qua các kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ GTVT đã kiến nghị xử lý tài chính số tiền gần 3.800 tỷ đồng, trong đó thu hồi nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ với tổng số tiền trên 28,89 tỷ đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm với nhiều tập thể, cá nhân có liên quan.

Thanh tra Bộ cũng thực hiện 22 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong đó 20 cuộc đã kết thúc kiểm tra tại đơn vị; 2 cuộc đang tiến hành thanh tra; đã tham mưu Bộ ban hành 24 kết luận thanh tra, kiểm tra và nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh.

thanh tra bộ gtvt kiến nghị xử lý gần 3.800 tỷ đồng

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác năm 2016 của Thanh tra Bộ GTVT

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ đã kiến nghị sửa đổi nhiều văn bản quy phạm pháp luật cũng như đề xuất kịp thời các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm trong từng lĩnh vực.

Thanh tra Bộ cũng yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động 1 Trung tâm sát hạch lái xe; tạm đình chỉ nhiệm vụ sát hạch đối với 1 sát hạch viên; Thu hồi phù hiệu của 38 xe kinh doanh vận tải; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cảnh cáo 3 trung tâm đăng kiểm; đình chỉ hoạt động kiểm định đối với 8 đăng kiểm viên và xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định đối với 2 đăng kiểm viên; giao Thanh tra Sở GTVT xử phạt vi phạm hành chính 640 triệu đồng.

Theo Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà, qua thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ đã kịp thời tham mưu đề xuất Bộ trưởng bổ sung nội dung cần tăng cường thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Cụ thể, thanh tra Dự án nâng cấp, cải tạo 50 đường ngang đường sắt trên tuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh; Thanh tra các dự án xã hội hóa nạo vét luồng tuyến thủy nội địa.

Từ đây, Thanh tra Bộ đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra sai sót, tồn tại trong thực hiện việc quản lý bảo trì đường thủy nội địa và trong quản lý, giám sát, thực hiện các dự án nạo vét kết hợp tận thu sản phẩm; xử lý tài chính gần 5,67 tỷ đồng; Thanh tra nạo vét, duy tu tuyến luồng Hàng hải đã kiến nghị xử lý tài chính 6,8 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT đánh giá trong năm qua, Thanh tra Bộ đã hoàn thành tốt toàn bộ chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng thể chế, đào tạo nghiệp vụ có hiệu quả; triển khai nghiêm túc các thủ tục hành chính, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin.

Về nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Phạm Công Bổng đề nghị Đảng bộ Thanh tra Bộ tiếp tục lãnh đạo, tập trung thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2017; đặc biệt là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giương mẫu, mỗi cán bộ thanh tra phải là tấm giương về trình độ, đạo đức, thái độ, trách nhiệm thanh tra trong toàn Ngành. Mỗi cán bộ đảng viên của Thanh tra Bộ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệm vụ, có thái độ phục vụ tốt với Đảng và nhân dân; giải quyết kịp thời, có lý, có tình các khiếu nại tố cáo, đồng thời phối hợp với các bộ, ban, ngành và Thanh tra Chính phủ để giải quyết tốt các sự vụ cũng như về nhiệm vụ chuyên ngành.

Thiện Anh