Thanh tra các cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội

20/08/2014 18:31

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa chỉ đạo Bộ LĐ - TB&XH chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra, giám sát các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa chỉ đạo Bộ LĐ - TB&XH chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra, giám sát các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Trẻ em được nuôi dưỡng, chăm sóc tại chùa Bồ Đề

Xét Báo cáo của Bộ LĐ - TB&XH về xử lý vụ việc tình nghi mua bán trẻ em làm con nuôi và hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại Chùa Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội), nhằm chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội trên phạm vi cả nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có chỉ đạo, yêu cầu Bộ LĐ - TB&XH chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát để bảo đảm các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng; quản lý nhân khẩu, hộ khẩu tại các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội mà chưa thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật nuôi con nuôi; bảo đảm trẻ em bị bỏ rơi được đăng ký giấy khai sinh theo quy định.

Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo UBND các cấp tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý và hoạt động của các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội. Bên cạnh đó, đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ chức tôn giáo hỗ trợ các cơ quan chức năng của Nhà nước chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội của các tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Tiến