Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra những nội dung gì ở Bình Dương?

14/12/2020 19:29

Đại diện Thanh tra tỉnh Bình Dương cho biết: Thanh tra Chính phủ làm việc tại Bình Dương là thanh tra theo kế hoạch năm, lên lịch từ 2019.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Thanh tra ở Bình Dương chỉ là theo kế hoạch năm, không phải hoạt động đột xuất, xuất phát từ đơn thư tố cáo, khiếu nại (Ảnh minh họa)

Chiều 14/12, đại diện Thanh tra tỉnh Bình Dương cho biết, Thanh tra Chính phủ triển khai quyết định thanh tra tại Bình Dương vào đầu tháng 12 là hoạt động thanh tra theo kế hoạch năm 2020.

Kế hoạch này đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 939/QĐ-TTCP ngày 16/12/2019. Đợt thanh tra này không phải đột xuất hay xuất phát từ đơn thư tố cáo, khiếu nại như một số thông tin đang lan truyền.

Theo kế hoạch trên, đoàn thanh tra dự kiến thực hiện vào tháng 3/2020. Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giảm, giãn, hoãn một số hoạt động nên đến nay đoàn mới triển khai thực hiện.

Cũng theo đại diện Thanh tra Bình Dương, Đoàn sẽ thanh tra một số nội dung như: Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng (thời điểm từ năm 2014 đến 2019); Công tác quản lý, sử dụng đất đai (từ năm 2012 đến 2019)...

Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng và các dự án, công trình theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 6/12/2019 của Chính phủ (từ năm 2011 đến 2019); việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011- 2019 tại tỉnh Bình Dương.

Thời hạn thanh tra là 60 ngày.

Mai Huyên