Thảo luận cơ cấu tổ chức và thành viên Chính phủ

11/07/2016 06:19

Hôm nay (11/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 50.

Thảo luận cơ cấu tổ chức và thành viên Chính phủ 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo dự kiến, trong ngày làm việc đầu tiên, Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cũng sẽ có báo cáo thẩm tra các Báo cáo của Chính phủ trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về các báo cáo này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng.

Trong ngày làm việc thứ hai, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức và thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về nội dung này.

Việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017 và dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; Dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2017 cũng là những nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này. Phiên họp dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/7.

Hoài Thu