Thay đổi chu kỳ đăng kiểm xe kinh doanh vận tải, doanh nghiệp hưởng lợi gì?

22/06/2021 16:28

Bộ GTVT đang chỉ đạo các đơn vị tham mưu hoàn thiện dự thảo sửa đổi quy định về thời hạn kiểm định xe kinh doanh vận tải chở người đến 9 chỗ...

Thay đổi chu kỳ đăng kiểm xe kinh doanh vận tải, doanh nghiệp hưởng lợi gì? 1

Dự kiến xe kinh doanh vận tải chở người đến 9 chỗ sẽ có thời hạn kiểm định dài hơn so với hiện nay

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và Hiệp hội taxi 3 miền về chính sách hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận tải ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Liên quan đến đề xuất tăng thời hạn kiểm định xe kinh doanh vận tải, Bộ GTVT cho biết đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu để hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 70/2015 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, theo hướng tăng thời hạn kiểm định so với hiện nay. Chu kỳ kiểm định của ô tô chở người các loại đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải sẽ được điều chỉnh từ 18 tháng lên 24 tháng đối với chu kỳ đầu và từ 6 tháng lên 12 tháng đối với chu kỳ định kỳ.

Đề cập vấn đề trên, ngày 22/6, đại diện một số trung tâm đăng kiểm cho biết, nếu thời hạn kiểm định được điều chỉnh như trên, xe kinh doanh vận tải 9 chỗ trở xuống được hưởng lợi cả xe đăng ký mới và xe đang lưu hành.

Cụ thể, xe chưa qua sử dụng (trong thời gian 2 năm, tính từ năm sản xuất) và lần đầu kiểm định để kinh doanh vận tải được áp dụng chu kỳ đầu. Chứng nhận kiểm định lần đầu có thời hạn 24 tháng, sau đó đến lần kiểm định tiếp theo thời hạn là 12 tháng/lần. Còn đối với xe đang kinh doanh vận tải, thời hạn là 12 tháng/lần.

“Nếu thời hạn kiểm định được điều chỉnh như trên, thời hạn xe kiểm định lần đầu và theo chu kỳ đều dài hơn 6 tháng. Riêng đối với xe đang lưu hành, mỗi năm mới chỉ phải đăng kiểm một lần, thay vì một năm hai lần như hiện nay. Điều này đồng nghĩa với việc được giảm chi phí đăng kiểm”, lãnh đạo một trung tâm đăng kiểm cho biết.

Về chi phí kiểm định, cũng theo các trung tâm đăng kiểm, xe kiểm định lần đầu và định kỳ hiện được quy định mức bằng nhau. Mức chung đối với xe ô tô đến 9 chỗ hiện nay là 340 nghìn đồng/xe (gồm 240 nghìn tiền phí và 100 nghìn lệ phí cấp giấy chứng nhận).

Huy Lộc