Thêm 4 nhóm đối tượng, gói hỗ trợ thuế tăng vọt lên 180 nghìn tỷ

03/04/2020 16:01

Các ngành nghề chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 được bổ sung là sản xuất ô tô dưới 9 chỗ, sản xuất giấy, chế biến gỗ, gia công cơ khí...

thêm 4 nhóm đối tượng, gói hỗ trợ thuế tăng vọt lên 180 nghìn tỷ
Các ngành nghề chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 được bổ sung là sản xuất ô tô dưới 9 chỗ, sản xuất giấy, chế biến gỗ, gia công cơ khí...

Ngày 3/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Theo đó, Bộ Tài chính bổ sung thêm 4 nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với số tiền lên đến 180.000 tỷ đồng.

Cụ thể, các ngành nghề sản xuất được bổ sung gồm: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; Sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; Sản xuất sản phẩm từ plastic; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; Sản xuất kim loại; Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ kim loại; Sản xuất xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; xây dựng.

Một số hoạt động kinh doanh cũng được vào đối tượng được gia hạn gồm: Hoạt động kinh doanh bất động sản; Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; Hoạt động vui chơi giải trí.

Dự thảo cũng bổ sung doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng bổ sung nhóm Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng.

Dự kiến với 4 nhóm mới bổ sung trên, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 180.000 tỷ đồng (tăng gần 100.000 tỷ đồng so với nội dung đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 47/TTr-BTC) và gấp 6 lần số tiền gia hạn dự tính ban đầu (là 30.000 tỷ đồng).

Danh sách bổ sung này trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương tại phiên tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020 ngày 1/4 vừa qua.

Trước đó, theo tờ trình ngày 26/3 Bộ Tài chính gửi Chính phủ, Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất có ba nhóm đối tượng được xác định là chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19. Số tiền được gia hạn lên tới 80.200 tỷ đồng. Thời gian gia hạn là 5 năm.

C.Sơn