Thêm tàu du lịch Sài Gòn - Nha Trang

16/06/2015 15:44

Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa cho biết, đơn vị sẽ tổ chức chạy thêm 2 đôi tàu SN8/SN7 và SN6/SN5...

Keyword đầu tiên có dấu
Trước đó, Công ty Vận tải ĐS Sài Gòn cũng tổ chức chạy thêm đôi tàu SN3/4 Sài Gòn - Nha Trang

Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa cho biết, đơn vị sẽ tổ chức chạy thêm 2 đôi tàu SN8/SN7 và SN6/SN5 tuyến Sài Gòn - Nha Trang nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè. Tàu SN8 xuất phát Sài Gòn vào các ngày 17, 18, 19/6/2015 và các ngày 24, 25, 26/6/2015. Tàu SN7 xuất phát Nha Trang vào các ngày 18, 20, 21/6/2015 và 25, 27, 28/6/2015.

Tàu SN6 xuất phát Sài Gòn chạy vào các ngày 28, 29/6/2015; Tàu SN5 xuất phát Nha Trang vào các ngày 30, 31/6/2015. Trước đó, Công ty Vận tải ĐS Sài Gòn cũng tổ chức chạy thêm đôi tàu SN3/4 Sài Gòn - Nha Trang. Tàu SN3/4 chạy hàng ngày đến 2/8/2015.

Thanh Thúy