Thêm trường hợp được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022

29/06/2022 18:03

Bộ GD&ĐT vừa quyết định bổ sung đối tượng là thí sinh mắc Covid-19 được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo đó, thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0) đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế hoặc cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú, không thể dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.

thêm trường hợp được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp thpt năm 2022

Bộ GD&ĐT vừa bổ sung đối tượng được đặc cách xét tốt nghiệp THPT năm 2022 là những thí sinh mắc Covid-19

Để được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải có giấy xác nhận F0 do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với ca bệnh đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị xác nhận; đối với ca bệnh đang cách ly, điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú thì do Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã, phường, thị trấn xác nhận.

Như vậy, với quyết định này, sẽ có 4 đối tượng được đặc cách xét tốt nghiệp THPT năm 2022 (3 đối tượng đã được quy định trước đó).

Thứ nhất, là người học thuộc các đối tượng theo quy định tại Điều 12, Quy chế thi tốt nghiệp THPT được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.

Thứ hai, người học thuộc các đối tượng quy định tại điều 12 Quy chế này nếu đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

Thứ ba, các vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ.

Thứ tư là thí sinh được xác định là ca bệnh thuộc diện F0 đang được điều trị tại nhà hoặc cơ sở y tế không thể dự thi tốt nghiệp THPT.

Vũ Vũ