Thi công xuyên Tết đường sắt Cát Linh – Hà Đông

01/01/2016 07:56

Ban QLDA đường sắt vừa yêu cầu Tổng thầu và các nhà thầu tập trung thi công trong những ngày Tết Dương lịch.

Thi công xuyên Tết đường sắt Cát Linh – Hà Đông 1
Thi công xuyên Tết đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) vừa có công văn yêu cầu Tổng thầu EPC Trung Quốc và các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công ngay cả trong những ngày Tết dương lịch để đảm bảo tiến độ dự án.

Công văn số 4387 do Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt Lê Kim Thành yêu cầu Tổng thầu EPC và các nhà thầu phụ nghiêm chỉnh chấp hành công tác đảm bảo ATGT, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình triển khai thi công các dự án, công trình giao thông. Tăng cường nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công; lập kế hoạch và bố trí đầy đủ các điều kiện thi công cả trong thời gian Tết dương lịch vè Tết Nguyên đán 2016 đảm bảo tiến độ các hạng mục.

Ban Quản lý dự án cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh hoàn trả mặt bằng tại các vị trí đã thi công xong, đặc biệt là đoạn trụ CR22 – CR29 và DR 15 – DR18 theo đúng quy trình, hồ sơ, biện pháp thi công được phê duyệt. Rà soát, chấn chỉnh và sửa chữa lại toàn bộ công tác bảo đảm ATGT, an toàn lao động; tăng cường huấn luyện và phổ biến kiến thức an toàn cho công nhân theo quy định. Đặc biệt chú ý đối với các hạng mục như lao dầm hộp, thi công mối nối dầm, các nhà ga có phương tiện lưu thông phía dưới như ga La Thành, ga Thái Hà, ga Thanh Xuân 3 và Bến xe Hà Đông.

Đối với Tư vấn giám sát, Ban Quản lý dự án đường sắt yêu cầu phải phối hợp với cán bộ phụ trách an toàn của Ban để tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc Tổng thầu EPC, các nhà thầu phụ thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, ATGT và vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ; đảm bảo tuyệt đối an toàn mới cho phép triển khai thi công.

Thiện Anh