Thí điểm thi tuyển chức danh Phó hiệu trưởng Đại học GTVT TP.HCM

27/03/2018 11:46

Bộ GTVT cho biết vừa có kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh Phó hiệu trưởng Đại học GTVT TP.HCM.

thí điểm thi tuyển chức danh phó hiệu trưởng Đại học gtvt tp.hcm

Bộ GTVT thí điểm thi tuyển chức danh Phó hiệu trưởng Trường Đại học GTVT TP. HCM

Theo Bộ GTVT, đối tượng tham gia dự tuyển gồm: cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh phó hiệu trưởng; cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh phó hiệu trưởng, đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, hoặc công tác trong đơn vị không thuộc Bộ nhưng cùng lĩnh vực chuyên môn với chức danh Phó hiệu trưởng.

Các ứng viên sẽ trải qua nội dung thi viết với thời gian 180 phút gồm kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giao thông vận tải và hiểu biết về nghiệp vụ quản lý đối với chuyên ngành giáo dục, đào tạo và giao thông vận tải, về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh phó hiệu trưởng trường đại học.

Bên cạnh đó, các ứng viên cũng phải trải qua phần thi trình bày và bảo vệ đề án, nội dung bao gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, trong đó nêu cụ thể về lĩnh vực nội chính, nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học (lĩnh vực dự kiến phân công công tác); chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển; Đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển trường, tập trung vào các giải pháp liên quan đến công tác nội chính, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học; Chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh phó hiệu trưởng phụ trách các lĩnh vực dự kiến được phân công công tác.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của các ứng viên gửi về Bộ GTVT (Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải - Số 80 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội- từ ngày 15/4/2018 đến hết ngày 30/4/2018.

Được biết, mục tiêu của Kế hoạch nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của ngành GTVT; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; góp phần thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đồng thời, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ GTVT.

Lê Tươi