Thi lấy bằng thuyền trưởng có camera giám sát

22/03/2017 14:04

Hình ảnh từ phòng thi, kiểm tra lấy bằng thuyền viên được truyền trực tiếp ra màn hình tại phòng chờ thi.

Thi lấy bằng thuyền trưởng có camera giám sát 1

Thuyền viên làm việc trên tàu cao tốc tuyến Vân Đồn - Cô Tô, Quảng Ninh

Theo quy định tại Thông tư 01/2017/TT-BGTVT của Bộ GTVT (ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa), có hiệu lực từ 28/7/2017, các kỳ thi lấy chứng chỉ, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (thuyền trưởng, máy trưởng...) đều được giám sát bằng hệ thống giám sát tự động.

Cụ thể, phòng thi, kiểm tra phải được lắp đặt hệ thống camera giám sát nối với màn hình theo dõi công khai tại phòng chờ thi của học viên, nối mạng với Cục Đường thủy nội địa VN và Sở GTVT nơi có cơ sở đào tạo để quản lý. Phương tiện thi cũng phải được lắp thiết bị giám sát, được nối mạng với Cục Đường thủy nội địa VN và Sở GTVT nơi có cơ sở đào tạo.

Nội dung quy chuẩn cũng quy định chi tiết các điều kiện về diện tích phòng học, phòng thi, xưởng thực hành, trang thiết tối thiểu mà cơ sở đào tạo phải đáp ứng. Cơ sở đào tạo phù hợp với quy chuẩn mới được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, được công bố trên trang điện tử của Bộ GTVT.

Vụ Khoa học - Công nghệ (Bộ GTVT) định kỳ kiểm tra sự phù hợp quy chuẩn của các cơ sở đào tạo để  kịp thời chấn chỉnh hoặc yêu cầu rút Giấy chứng nhận đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Huy Lộc